Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
GdańskNarodowe Muzeum Morskie w GdańskuMonografia: Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku.Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków37 800,00
WejherowoMuzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w WejherowieKonserwacja najcenniejszych piśmienniczych zbiorów wejherowskiego muzeumDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego20 000,00
GdańskInstytut Kultury Miejskiej7 tomów wierszy "Europejski Poeta Wolności. Nominacje"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski1 000,00
GdańskPolska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w GdańskuZakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami  dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup instrumentów muzycznych46 605,11
GdańskOpera Bałtycka w GdańskuBałtycki Teatr Tańca na Istanbul Theatre FestivalTurcjaBRAKprezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych82 000,00
SłupskPaństwowy Teatr Lalki "Tęcza""Baśnie polskie w Turcji"TurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim53 500,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Hannah Arendt pt. "Człowiek w mrocznych czasach ".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski1 075,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Zbigniewa Mikołejki pt. „We władzy wisielca”, t. IIPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Brunona Schulza pt. „Księga rękopisów”.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 110,00
GdańskPracownia sp. z o.o.Wydanie książki Saula Steinberga, Aldo Buzzi pt. ,,Refleksy i cienie'', ISBN 978-83-89945-79-2Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Wydanie książki Katarzyny Kobro "Mao Star. Instynktowne zanikanie w przestrzeni. Listy i materiały do biografii Małgorzaty Starowieyskiej (1953 - 2006)"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 500,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Wydanie książki Iwony Smolki i Żanety Nalewajk "Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
GdańskInstytut Kultury MiejskiejPunkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwaObserwatorium kulturyBRAKBadanie praktyk kulturalnych , uczestnictwa w kulturze95 184,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Eliasa Canettiego pt. „Głosy Marrakeschu”.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 020,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Wydanie książki Agnieszki Taborskiej „Niedokończone życie Phoebe Hicks”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 120,00
GdańskPracownia sp. z o.o.Wydanie książki Kevina Moora "Wynalezienie artysty" ISBN: 978-83-89945-78-5Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
GdańskPracownia sp. z o.o.Wydanie książki Klausa Manna "Punkt zwrotny" ISBN: 978-83-89945-80-8Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski1 500,00
GdańskFundacja GdańskaWydanie książki autorstwa Pawła i Piotra Sitkiewiczów pt. "Gdańsk na opak"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
GdańskInstytut Badań nad Gospodarką RynkowąKreatywny łańcuch – monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w PolsceObserwatorium kulturyBRAKPrzygotowanie i wdrożenie systemów informacyjno – monitorujących działania i zjawiska kulturalne41 985,75
GdańskMuzeum Narodowe w GdańskuUzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych KaszubKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary50 000,00
WejherowoWejherowskie Centrum Kulturye-KULTURA i tradycja - nowe spojrzenieKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej z podmiotami reprezentującymi środowiska lokalne, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie twórczości muzycznej, słownej, tanecznej i wizualnej, w tym warsztaty mistrzowskie, których efektem b70 000,00
LęborkMuzeum w LęborkuOkruch złota w popiele ogniska. Czarnówko - największe cmentarzysko z późnej starożytności na ziemiach polskich. Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków65 600,00
GdańskNarodowe Muzeum Morskie w GdańskuInwentaryzacja wraków F53.14 oraz F 53. 31 z Zatoki Gdańskiej.Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych70 000,00
KoczałaGminny Ośrodek Kultury w KoczaleWyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej  przyszłością społeczeństwa naszej gminy.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej25 000,00
TczewCentrum Kultury i SztukiArtystyczne Zagłębie Tczewa II - remont,adaptacja,wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
GdańskSzmit, Danecki, Ogonowska Wydawnictwo w Podwórku sp.j.Wydanie książki Marcina Borchardta „Awangarda muzyki końca XX wieku. Przewodnik dla początkujących”, t. 1.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej14 000,00
KaliskaGminny Ośrodek Kultury w KaliskachPrzebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- etap IIIRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
GdyniaBIAŁY SMOK Production - Andrzej Mańkowski"PIANOBUS TOMKA STROYNOWSKIEGO": realizacja trzech odcinków cyklu muzyczno - podróżniczych audycji telewizyjnychWydarzenia artystyczneMuzykainne zadanie dokumentujące oraz popularyzujące kulturę muzyczną100 000,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Thierry’ego Savatiera pt. "Początek świata".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski28 543,00
SopotPaństwowa Galeria Sztuki w SopocieMiłość własna. Czyli artyści kochają siebie.Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem70 000,00
PelplinMuzeum Diecezjalne im.Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w PelplinieKonserwacja unikatowej kolekcji renesansowych obrazów wraz z ramami z epoki z lat 1579-1601r.- I etapDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego80 000,00
GdańskSzmit, Danecki, Ogonowska Wydawnictwo w Podwórku sp.j.Wydanie książki Érica Barataya „Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej13 236,00
GdańskSzmit, Danecki, Ogonowska Wydawnictwo w Podwórku sp.j.Wydanie książki Pawła Maciejki pt. „Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755–1816” Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej4 584,00
MALBORKMUZEUM ZAMKOWE W MALBORKUOpracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach.Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków50 000,00
GdańskNarodowe Muzeum Morskie w GdańskuZakup obrazu pt. „Łodzie w porcie” Henryka EpsteinaKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu35 000,00
CieplewoOśrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański Kurtyna w górę! - zakup wyposażenia dla rozwoju działalności teatralno-scenicznej OKSiBP w CieplewieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej45 000,00
PelplinBiblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w PelplinieKonserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych w Polsce - I etapDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich60 000,00
GdańskInstytut Kultury MiejskiejAkademia Nowych MediówEdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie adresowane do kadr kultury, rozwijające warsztat dydaktyczny oraz wspomagające prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej53 000,00
GdańskInstytut Kultury MiejskiejGdańsk. Przewodnik literacki - promocja książki oraz czytelnictwa poprzez turystykę literacką.Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych40 000,00
GdańskInstytut Kultury MiejskiejMiędzynarodowy Festiwal Literatury "Europejski Poeta Wolności"Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie200 000,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Gustav'a René Hocke pt. "Świat jako labirynt. Maniera i mania w literaturze".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski28 543,00
GDAŃSKFUNDACJA CITIZEN PROJECTE-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online. EdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie obejmujące tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów, w tym poprzez cykl za83 000,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Hansa Beltinga pt. "Twarze".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski28 500,00
GdańskWydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o. w upadłości układowejWydanie książki Sørena Kierkegaarda pt. "Albo – Albo".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski29 250,00
GdańskPolitechnika GdańskaKonserwacja, digitalizacja i udostępnianie wybranych starych druków Biblioteki Głównej Politechniki GdańskiejDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich69 472,00
Starogard GdańskiStarogardzkie Centrum KulturyModernizacja sali widowiskowej SCKRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
GdańskAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuCykl kursów instrumentalnych ,,Spotkania z Mistrzem''EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych35 000,00
GdańskCentrum Sztuki Współczesnej ŁaźniaArt+Science Meeting 2014Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem200 000,00
GdańskPracownia sp. z o.o.Jan Marcin Szancer, WspomnieniaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej27 750,00
GdańskPracownia sp. z o.o.
Wydanie książki: Wojciech Fangor,  Autobiografia. Rozmowę przeprowadził Janusz Górski
Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej33 250,00
PelplinFundacja Pelplińska Biblia GutenbergaKonserwacja unikatowych inkunabułów z Biblioteki Diecezjalnej w PelplinieDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich70 000,00
SopotMiejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w SopocieTrzy dni fantastyki - graj, rysuj, pisz!Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych7 000,00
GdańskMuzeum Narodowe w GdańskuNowe Otwarcie- Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku - Edycja EuropejskaKolekcjeRegionalne kolekcje sztuki współczesnejzakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych100 000,00
GdańskOficyna Gdańska Sp. z o.o.Wydanie książki Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „Młody Grass”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej36 000,00
GdańskOficyna Gdańska Sp. z o.o.Wydanie książki „Encyklopedia grassowska” pod redakcją Mirosława OssowskiegoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej38 000,00
GdańskOficyna Gdańska Sp. z o.o.Wydanie książki: Piotr Sitkiewicz i Paweł Sitkiewicz „W Gdańsku straszy”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej23 000,00
GdańskOficyna Gdańska Sp. z o.o.Wydanie książki: Günter Grass,  Autobiografia. Rozmawiał Piotr Buras.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej37 000,00
WejherowoParafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w WejherowieDigitalizacja, konserwacja, udostępnianie i promocja zabytkowego kościoła pw. Trójcy Świętej w WejherowieDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich99 435,50
TczewStowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Międzynarodowy Przegląd Teatrów WspaniałychEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności75 000,00
GdyniaPomorska Fundacja Filmowa w Gdyni39., 40., 41. Festiwal Filmowy w GdyniWydarzenia artystyczneFilmfestiwal / przegląd / konkurs500 000,00
GdanskGdanska Galeria MiejskaZ pozdrowieniami od Wisławy Szymborskiej i Herty MüllerPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych30 000,00
SłupskMuzeum Pomorza Środkowego w SłupskuZakup kolekcji 12 obrazów Ottona KuskegoKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu45 000,00
SopotPaństwowa Galeria Sztuki w Sopocie"Teodor Axentowicz 1859-1938. Ormianin polski" wystawa w Narodowej Galerii ArmeniiWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych134 180,00
GdańskMuzeum Narodowe w GdańskuKonserwacja zespołu obiektów ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w ParyżuDziedzictwo kulturoweOchrona dziedzictwa kulturowego za granicąrewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju80 000,00
SopotBałtycka Agencja Artystyczna BARTSOPOT JAZZ FESTIVALWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Publikacja książki: Nicola Chiaromonte,  Notatki 1952–1972Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski23 750,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Publikacja książki: W.H. Auden, Tym czasom  / For the Time BeingPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski28 800,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Wydanie książki Cezarego Wodzińskiego pt. "Esseje pierwsze".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej23 584,00
GdańskFundacja "Terytoria Książki"Wydanie książki Jerzego Limona pt. "Młot na poetów, czyli kronikę ściętych głów. Historia powieściowa".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej28 700,00
GdańskFundacja "Wyspa Progress"ALTERNATIVA 2014-2015Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnefestiwal / przegląd / konkurs400 000,00
GdańskKlub ŻakFestiwal Jazz Jantar 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
MalborkMalborskie Centrum Kultury i EdukacjiZakup wyposażenia służącego edukacji kulturalnej dla Malborskiego Centrum Kultury i EdukacjiRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej50 000,00
GdańskGdański Teatr SzekspirowskiSezon Otwarcia Gdańskiego Teatru SzekspirowskiegoWydarzenia artystyczneTeatr i tanieczadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej300 000,00
GdańskGdański Teatr SzekspirowskiXVIII Festiwal Szekspirowski i Lato z SzekspiremWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs350 000,00
GdańskProwincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.Wilno, kościół Wniebowzięcia NMP, konserwacja malowideł i sztukaterii; etap I, zadanie 2Dziedzictwo kulturoweOchrona dziedzictwa kulturowego za granicąrewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju50 000,00
GdańskDagenum Agencja Artystyczna Alina Ratkowska9. Festiwal GoldbergowskiWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs150 000,00
SopotMiejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w SopocieMiędzynarodowy Festiwal Literacki SopotPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie250 000,00
Wdzydze KiszewskieMuzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach KiszewskichModernizacja wystawy stałej "Teodora i Izydor Gulgowscy w 90-lecie powstania Muzeum"Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych35 000,00
SłupskPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w SłupskuZakup instrumentów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w SłupskuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
GdańskOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa NowowiejskiegoZakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego150 000,00
GdańskMuzeum Archeologiczne w GdańskuUtworzenie wystawy stałej w Piwnicy Romańskiej - nowo tworzonym Oddziale Muzeum Archeologicznego w GdańskuDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych100 000,00
GdańskCentrum Sztuki Współczesnej ŁaźniaGaleria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Sztuka w przestrzeni publicznejWydarzenia artystyczneSztuki wizualnezadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej100 000,00
MiastkoPaństwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w MiastkuNowe instrumenty dla PSM I st. w Miastku - 2013Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego35 000,00
WejherowoWejherowskie Centrum KulturyNadbałtycki szlak designu.EdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności25 000,00
GdańskAkademia Sztuk Pięknych w GdańskuOgólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych60 000,00
GdańskMuzeum Historyczne Miasta GdańskaStanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych150 000,00
GdańskNarodowe Muzeum Morskie w GdańskuPrace modernizacyjne w Muzeum Rybołówstwa w Helu - oddziale Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturybudowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej300 000,00
SopotPaństwowa Galeria Sztuki w SopocieWystawa Iwana Ajwazowskiego w Państwowej Galerii Sztuki w SopocieDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych200 000,00
SopotPaństwowa Galeria Sztuki w SopocieRealizm rosyjski z kolekcji Walerego ŻerlicynaDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych80 000,00
SopotMuzeum SopotuArchitektura willi i rezydencji sopockich. Projektanci, inwestorzy i użytkownicy w latach 1870-1945Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych40 000,00
GdańskFundacja Theatrum Gedanense450 Urodziny Williama Szekspira - happening pt. "Pierwsze Publiczne Otwarcie Dachu"Wydarzenia artystyczneTeatr i tanieczadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej200 000,00
GdańskTowarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w GdańskuWystawa czasowa „Lux in tenebris”Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych124 058,00
GdańskFundacja Silva RerumKatarzyna Szwed - "Nowe Anioły". Utwór na zespół instrumentów barokowych i przestrzeń Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła z wykorzystaniem improwizacji10 000,00
GdańskStowarzyszenie NeoarteJakub Polaczyk - zamówienie  i prawykonanie nowego kwartetu smyczkowego.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne13 200,00
GdańskStowarzyszenie NeoarteBohdan Sehin - zamówienie  i prawykonanie nowego kwartetu smyczkowegoKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne11 000,00
GdańskStowarzyszenie NeoarteOleksii Shmurak - zamówienie  i prawykonanie utworu na kwintet smyczkowy, kwartet dęty drewniany, waltornię i fortepian.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne18 450,00
GdańskStowarzyszenie NeoarteSławomir Kupczak - Koncert na jedenastu, zamówienie  i prawykonanie.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło kameralne18 450,00
GdyniaFundacja Sinfonietta PomeraniaKrzysztof Olczak, kompozycja na flet i orkiestrę - zamówienie oraz prawykonanieKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne23 000,00
GdańskFundacja Światło LiteraturyWydawanie Gazety Literackiej "Migotania" Promocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej31 000,00
MalborkMiasto MalborkOdbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w MalborkuPromesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBRAKochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego1 000 000,00
SopotBałtycka Agencja Artystyczna BARTSouth Baltic Academy of Independent Theatre - a Tool of Social Change - Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmian społecznychPromesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBRAKrealizacja międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych41 714,51
PelplinWesoła StonogaPiękne i głośne czytanie na bibliotecznym dywanie... i nie tylkoPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne12 100,00
GdańskGdańska Fundacja Terapii i RozwojuAkademia Młodych Pisarzy Gminy SzemudPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne19 500,00


8 329 049,87