Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
StradunyCentrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach"Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipelagu" Dziedzictwo kulturoweKultura ludowazadania  edukacyjne, w tym warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury ludowej, w tym  niematerialnego dziedzictwa kulturowego40 000,00
OlsztynStowarzyszenie "Tratwa"Wędrowny Uniwersytet TradycjiDziedzictwo kulturoweKultura ludowazadania animacyjne wspomagające lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji35 000,00
MrągowoCentrum Kultury i Turystyki w MrągowieRemont Centrum Kultury i Turystyki w MrągowieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
OlsztynPaństwowe Liceum Plastyczne im. Erica MendelsohnaTermomodernizacja budynku liceum plastycznego w OlsztynieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego60 000,00
OleckoPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w OleckuRemont oleckiej szkoły muzycznej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego60 000,00
OlsztynCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieBudowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej KulturyObserwatorium kulturyBRAKPrzygotowanie i wdrożenie systemów informacyjno – monitorujących działania i zjawiska kulturalne80 000,00
OlsztynStowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"Publikacja książki Siegfrieda Lenza pt. "Słodkie Sulejki" w serii "Biblioteka Borussii"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski500,00
OlsztynStowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"Publikacja książki pt. "Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach" Artura Beckera w serii wydawniczej RE-MIGRACJE Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski200,00
ElblągElbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum ElbingensisW jakim czasie kultury żyją Polacy?Obserwatorium kulturyBRAKBadanie praktyk kulturalnych , uczestnictwa w kulturze61 000,00
PiszOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopniaAdaptacja akustyczna - kontynuacja inwestycjiRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego170 000,00
OlsztynWarmińsko-Mazurska Filharmonia w OlsztynieZamówienie i prawykonanie utworu Justyny Kowalskiej-Lasoń z przeznaczeniem na flet i orkiestrę symfonicznąKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło symfoniczne7 500,00
OlsztynWarmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie"Warmia i Mazury - Muzyka folklorem podszyta"Kolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne70 000,00
WęgajtyStowarzyszenie "Węgajty"Alilujka w Dziadówku - rewitalizacjaKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne30 000,00
IławaIławskie Centrum KulturyXLIV Międzynarodowy Festiwal Jazzu TradycyjnegoWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
ZalewoMiejsko-Gminne Centrum Kultury w ZalewieRemont sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie wraz z zakupem wyposażeniaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
Lidzbark WarmińskiLidzbarski Dom KulturyZakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo-kinowej Lidzbarskiego Domu KulturyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
PiszOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopniaWyposażenie dla OSM I st w PiszuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego75 000,00
ElblągBiblioteka Elbląska im.Cypriana NorwidaKonserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. - kontynuacjaDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego100 000,00
FromborkMuzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuZakup gotyckiego łoża baldachimowegoKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu120 000,00
ProstkiGminny Ośrodek Kultury w ProstkachZakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury w ProstkachRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej30 000,00
OlsztynAgencja Arystyczno-Reklamowa Pro Musica Antiqua Leszek SzarzyńskiMuzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i MazurWydarzenia artystyczneMuzykazadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej75 000,00
OlsztynMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieZakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVIIw.- rozbudowa brakującego zespołu w kol. zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwaKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu70 000,00
OlsztynFundacja BorussiaDom Mendelsohna - miejsce na literaturę Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych50 000,00
WęgajtyStowarzyszenie "Węgajty"QUEM QUERITIS 2014 – 2016 - prezentacje muzycznych dramatów średniowieczaWydarzenia artystyczneMuzykaspektakl (cykl spektakli) muzyczny / operowy, operetkowy / musicalowy50 000,00
OlsztynCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieWARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURYObserwatorium kulturyBRAKpoprawa jakości gromadzenia, analizy i upowszechniania efektów projektów badawczych dot. sektora kultury30 000,00
DąbrównoGmina DąbrównoAdaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury. Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
ElblągElbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum ElbingensisRaport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kulturyObserwatorium kulturyBRAKpoprawa jakości gromadzenia, analizy i upowszechniania efektów projektów badawczych dot. sektora kultury65 000,00
WęgajtyStowarzyszenie "Węgajty"Spektakl Scholi Węgajty na festiwalu w Opactwie Pontigny - FrancjaWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych30 000,00
KętrzynPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.Kompleksowa poprawa bazy środków dydaktycznych.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego15 000,00
OLSZTYNPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST.IM.FRYDERYKA CHOPINA W OLSZTYNIERemont 2014 PSM OlsztynRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego540 090,00
WęgajtyStowarzyszenie "Węgajty"Źródła i przyszłość – polskie ścieżki animacji kulturalnej na BiałorusiWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego25 000,00
DźwierzutyUrząd Gminy DźwierzutyBudowa amfiteatru wraz z parkiem i infrastrukturą towarzyszącą położonego w centrum wsi gminnej

Dźwierzuty.
Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturybudowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej100 000,00
ElblągELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNAMikołaj Majkusiak - "Rhythm Games" Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne"KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne20 000,00
OLSZTYNPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST.IM.FRYDERYKA CHOPINA W OLSZTYNIEEmil Wojtacki, suita (III części) na koncertową orkiestrę dętąKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne11 500,00
BraniewoStowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w BraniewieDużo książek i zabawy, ciesz się z nami przez rok całyPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne9 600,00
Dobre MiastoCentrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym MieścieMUZYKO-BRANIE BEZ GRANICRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej25 000,00


2 855 390,00