Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
KaliszStowarzyszenie KALISZ XXIKompleksowe, weryfikacyjne i niedestrukcyjne badania stanowisk zagrożonych niszczeniem w środkowym biegu ProsnyDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych44 000,00
PoznańPublic Profits Sp. z o.o."Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków"Obserwatorium kulturyBRAKBadanie praktyk kulturalnych , uczestnictwa w kulturze123 738,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuRedakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Piotra Sommera pod roboczym tytułem "Po ciemku też. Wiersze z książek" Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 900,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuRedakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Stanisława Czycza pod roboczym tytułem "Wybór wierszy"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 900,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuRedakcja, przygotowanie do do druku, druk, oprawa i promocja książki Szczepana Kopyta pod roboczym tytułem "Kir"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 710,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuRedakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Miłosza Biedrzyckiego pod roboczym tytułem "Porumb"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 710,00
PoznańTowarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego„W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej3 000,00
PoznańFundacja SPOT.Lepiej widzieć. Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu i realizacjiObserwatorium kulturyBRAKDiagnoza stanowiąca podstawę projektowania programów edukacji kulturalnej i medialnej50 000,00
PoznańFundacja MALTATo nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello SanzioPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej476,00
PoznańTeatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu"The Angel of the Odd"KolekcjeZamówienia kompozytorskiepełnowymiarowe i kameralne dzieło sceniczne10 500,00
PoznańFundacja Arte dei SuonatoriZamówienie i prawykonanie "Concerto elettroacustico na solistów, orkiestrę barokową, elektronikę i perkusję"KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło elektroakustyczne9 690,00
PoznańPoznański Chór Chłopięcy - Miejska Instytucja KulturyPolska muzyka chóralna w Turcji.TurcjaBRAKprezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych80 000,00
PoznańFundacja Arte dei Suonatori"Alla polacca, alla turca"TurcjaBRAKprezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych48 000,00
PoznańFundacja Mediations BiennalePOLESTurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim90 000,00
PoznańInstytut im. Oskara KolbergaDzieła wszystkie Oskara Kolberga. Tom 72/2 Kujawy. Suplement cz.2Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej300,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuFolklor taneczny zachodniej WielkopolskiKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z wydawaniem książek i czasopism, prezentujących wyniki badań dotyczących zjawisk polskiej kultury tradycyjnej30 000,00
PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty - digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w InternecieKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z konserwacją i zabezpieczaniem archiwów oraz ich udostępnianiem w Internecie30 000,00
PoznańAkademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w PoznaniuOskar Kolberg w liryce wokalnejKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne25 361,00
ZbąszyńZbąszyńskie Centrum KulturyMistrz uczniem - warsztatyKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne20 000,00
PoznańHarmonia ArtisOpera kameralna Oskara Kolberga "Scena w karczmie czyli Powrót Janka".Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z tworzeniem nowych dzieł zainspirowanych tradycją80 000,00
PoznańHarmonia ArtisOskar Kolberg jest OK - kampania promująca postać i dokonania Oskara Kolberga wśród młodego pokolenia Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z upowszechnianiem dorobku badaczy i dokumentalistów50 000,00
ŚmigielGmina ŚmigielZakup instrumentów dla młodych muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze ŚmiglaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej15 000,00
PoznańStowarzyszenie Klub Fantastyki Druga EraPyrkon 2014 Festiwal FantastykiPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie80 000,00
PoznańMuzeum Archeologiczne w PoznaniuDąb wczesnośredniowieczny – zapis poznaniaDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków48 000,00
PoznańMuzeum Archeologiczne w PoznaniuZamek królewski w Poznaniu w świetle badań archeologicznychDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków62 000,00
GnieznoMiejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w GnieźnieDoposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby działań z zakresu edukacji muzycznej, filmowej oraz wystawienniczej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej50 000,00
PoznańKatedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w PoznaniuDoposażenie Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Poznaniu.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
KaliszTeatr im.Wojciecha Bogusławskiego w KaliszuKaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki AktorskiejWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
PoznańAkademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w PoznaniuIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny Stefańska in memoriam w PoznaniuEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych70 000,00
PoznańUniwersytet Artystyczny w Poznaniu"Cyfrowe Laboratorium Zakładu Języków Obcych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu" Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego90 000,00
PoznańFundacja "9/11 Art Space"Wystawa fotografii Fortunaty Obrąpalskiej i wydanie katalogu prac artystkiWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem25 000,00
PoznańFundacja "9/11 Art Space"Wystawa Antoniego Starczewskiego i wydanie publikacji poświęconej artyścieWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem30 000,00
PiłaTowarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. WojciechaDigitalizacja i udostępnienie kościoła najstarszego w Polsce zespołu dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad WartąDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich100 000,00
LesznoPaństwowa Szkola Muzyczna I i II st. w LesznieZakup instrumentów oraz serwera dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w LesznieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
PoznańMuzeum Narodowe w PoznaniuZakup obrazu ,,Dusza czyśćcowa" do kolekcji Galerii Sztuki Polskiej od XVI do XVIII w. Muzeum Narodowego w PoznaniuKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu25 000,00
Głogówko - Święta GóraStowarzyszenie Miłośników Muzyki Świetogórskiej im Józefa ZeidleraIX Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2014 Gostyń Święta GóraWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
ChodzieżChodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w ChodzieżyZakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i sal koncertowych Chodzieskiego Domu Kultury.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
PrzemętGminny Ośrodek Kultury w PrzemęcieZakup Instrumentów dla  Młodzieżowej Orkiestry Dętej w PrzemęcieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej30 000,00
WolsztynWolsztyński Dom KulturyRemont sali widowiskowej w Wolsztyńskim Domu KullturyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
PoznańStowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr KulturyDigitalizacja wybranych zabytków, przechowywanie i udostępnienie zasobów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w OsiecznejDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegoprzechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych60 000,00
PoznańBiblioteka RaczyńskichHistoria i literatura z Biblioteką Raczyńskich w tlePromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne30 000,00
PoznańBiblioteka RaczyńskichJesień z MikołajkiemPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne25 000,00
DziekanowiceMuzeum Pierwszych Piastów na LednicyMonety ze stanowiska nr 4 w Gieczu - opracowanie zbioru zakończone publikacjąDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków37 000,00
PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuOdkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. WilczynDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków89 000,00
PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuNieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskieDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychnieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt106 000,00
PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuKarczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw. Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków60 000,00
PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukDigitalizacja najcenniejszych starych druków i zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienieDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegoudostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe50 000,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuPrzygotowanie do druku, druk i promocja książki Darka Foksa pod roboczym tytułem "Debordaż. Wybór wierszy" Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuPrzygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Jerzego Ficowskiego pod roboczym tytułem "Lewe strony widoków"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuPrzygotowanie do druku, druk i promocja książki Dariusza Sośnickiego pod tytułem "Wysokie ogniska. Wybór wierszy"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
PoznańWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuPrzygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki M. Sendeckiego pod tytułem "Pamiątka z celulozy. Wybór wierszy"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
PoznańFundacja MALTANOSTAGIA FESTIVAL POZNAŃ 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs70 000,00
PoznańCentrum Kultury "Zamek"Wyposażenie pracowni animacji w Centrum Kultury "Zamek"Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej40 000,00
ObornikiObornicki Ośrodek KulturyWzrost potencjału kulturalno-edukacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia multimedialnego.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej70 000,00
GnieznoMuzeum Początków Państwa Polskiego w GnieźnieZakup kolekcji polskich odznak wojskowych z lat 1914-1939KolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu25 000,00
PoznańEstrada PoznańskaFestiwal Poznań Baroque 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
PoznańCentrum Sztuki Dziecka w PoznaniuDOPOSAŻENIE OŚRODKA EDUKACJI TEATRALNEJ CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIURozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
PoznańDom Wydawniczy "Kruszona" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWydanie dwunastu numerów miesięcznika o sztuce "Arteon".Promocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej50 000,00
PoznańArchidiecezja PoznańskaOpracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403r-1420r.)Dziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegoopracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich60 000,00
Gorzyce WielkieGminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Gorzycach WielkichZmalujmy coś w bibliotecePromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych10 000,00
PoznańTeatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w PoznaniuZakup niezbędnego wyposażenia dla zaplecza technicznego sceny - II etapRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej300 000,00
WrześniaWrzesiński Ośrodek KulturyZakup instrumentów na potrzeby Wrzesińskiej Orkiestry Dętej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej40 000,00
PoznańCentrum Turystyki Kulturowej TRAKTKino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszącychEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności25 000,00
Stare MiastoBiblioteka Publiczna Gminy Stare MiastoJazda do książki!Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne25 000,00
KrotoszynKrotoszyński Ośrodek KulturyAdaptacja pomieszczeń po klubie sportowym na salę kameralną KOK wraz z zapleczem, dwie pracownie wraz z wyposażeniem.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej120 000,00
WągrowiecMiejski Dom Kultury w WągrowcuNowoczesne rozwiązania dla nowoczesnej edukacji - zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej i popularyzatorskieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej25 000,00
PoznańMuzeum Narodowe w PoznaniuDokumentowanie archiwum Romana Cieślewicza (1930-1996) – wybitnego polskiego grafikaDziedzictwo kulturoweOchrona dziedzictwa kulturowego za granicądokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja10 000,00
PoznańTeatr Ósmego DniaPod prąd. 50 lat Teatru Ósmego DniaWydarzenia artystyczneTeatr i tanieczadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej100 000,00
BaranowoFundacja Teatru Ósmego DniaTeatr w przestrzeniach otwartych II Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych70 000,00
Krzyż WielkopolskiGmina Krzyż WielkopolskiRemont i wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.-II etapRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
PoznańWydawnictwo Zakamarki Sp. z o. o. PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ - PROJEKT PLECACZKOWYPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne10 690,00
PoznańFuture Voice System Sp. z o.o.Kulturalny Poznań bez barierEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności25 000,00
PoznańStowarzyszenie Teatr Strefa CiszyCentrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA - edukacjaEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności40 000,00
PoznańWydawnictwo Miejskie Posnania "Teatr Ósmego Dnia - krótka historia" opublikowanie w formie książkowej monografii autorstwa Juliusza TyszkiPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
PoznańFilharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego  REQUIEM DLA ŚWIATAWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego120 000,00
PoznańCentrum Kultury "Zamek"Festiwal ETHNO PORT PoznańWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
PoznańFundacja TranzytOpracowanie kompleksowej bazy internetowej polskich tekstów o komiksie Dziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegoudostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe10 000,00
SzreniawaMuzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w SzreniawieZakup kolekcji plakatów i fotogazetek dotyczących wsi i rolnictwaKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu30 000,00
GnieznoMuzeum Początków Państwa Polskiego w GnieźnieKonserwacja najliczniejszego w Polsce zbioru średniowiecznych kafli piecowych z Muzeum PPP w GnieźnieDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego50 000,00
PoznańFundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UP GALLERY. BERLINWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego60 000,00
PoznańPolski Teatr Tańca - Balet PoznańskiPromocja polskiej sztuki współczesnej - Polski Teatr Tańca na świecie w 2014 roku.Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych100 000,00
PoznańMedia Rodzina Sp. z o.o.Publikacja książki Adama Jaromira "Fräulein Esthers letzte Vorstellung".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski12 000,00
JarocinMuzeum Regionalne w JarocinieSpichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie - III etapDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych150 000,00
JarocinJarociński Ośrodek KulturyZakup sprzętu oświetleniowego dla Jarocińskiego Ośrodka Kultury na potrzeby edukacji kulturalnej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej20 000,00
SzreniawaMuzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w SzreniawieModernizacja wystawy stałej "Postęp techniczny w rolnictwie w XIX i XX wieku"Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych150 000,00
PoznańFundacja TransmisjaGizela Mickiewicz na targach Frieze Focus w LondynieWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych30 000,00
PoznańGaleria Miejska ArsenałW stronę instytucji krytycznejWydarzenia artystyczneSztuki wizualnezadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej100 000,00
PleszewPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w PleszewieZakup instrumentów w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkołyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
Poznań Związek Miast Polskich Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowejObserwatorium kulturyBRAKdiagnoza podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury60 000,00
PoznańCentrum Kultury "Zamek"KLUCZE DO WYOBRAŹNIPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych25 000,00
PoznańZespół Szkół Muzycznych w Poznaniu Projekt architektoniczny nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w PoznaniuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoprzygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko0,00
PoznańFundacja TranzytPublikacja komiksu dla dzieci: Hilda i parada ptakówPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski6 400,00
PoznańFundacja TranzytZamek - komiks na podstawie powieści Franza KafkiPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski8 000,00
PoznańPolski Teatr Tańca - Balet Poznański"Znaki czasu". Międzynarodowy Festiwal Teatrów TańcaWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs50 000,00
PoznańFundacja TransmisjaRoman Stańczak. Życie i twórczość - publikacjaWydarzenia artystyczneSztuki wizualnepublikacja książkowa z dziedziny sztuk wizualnych25 000,00
PoznańFundacja Mały Dom KulturyPOCZYTANKI MAŁEGO DOMU KULTURY 2014 Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych10 000,00
PiłaPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w PileKsiążka do zjedzeniaPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych12 000,00
PoznańFundacja Arte dei SuonatoriUdział polskiej orkiestry Arte dei Suonatori w MidsommerBarok Festival w KopenhadzeWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych40 000,00
PoznańStowarzyszenie Edukacyjne MCA5 zmysłów. EKSPRESJA - Prospołeczny projekt edukacji kulturalnejEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności100 000,00
MiłosławMiłosławskie Centrum KulturyFestiwal Literacki - Nagroda Kościelskich 2014Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie60 000,00
PoznańCentrum Kultury "Zamek"Ernst Stewner – niemiecki fotograf  PolskiWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem80 000,00
PoznańStowarzyszenie TeatralneTeatr Biuro PodróżyWolność, Równość, Braterstwo-spektakle Teatru Biuro Podróży w Darmstadt w ramach międzynarodowego projektu europejskiegoWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych25 000,00
PoznańTeatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w PoznaniuAleksander Nowak, Zamówienie i prawykonanie pełnowymiarowej formy scenicznej na głosy solowe, chór mieszany i orkiestręKolekcjeZamówienia kompozytorskiepełnowymiarowe i kameralne dzieła sceniczne40 000,00
KaliszFilharmonia Kaliska"TUMANY" - elektro-symfonia Nikolet Burzyńskiej - zamówienie i prawykonanieKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji23 500,00
PoznańFundacja Arte dei SuonatoriArtur Zagajewski - Music for Prepared Cello and Ten Old InstrumentsKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne22 000,00
PoznańMore Than One Production43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej - „Poznańska Wiosna Muzyczna”Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
Poznań Związek Miast Polskich Wypędzeni 1939. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów dokumentujących deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy Dziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegoudostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe60 000,00
PoznańCentrum Sztuki Dziecka w PoznaniuUPOWSZECHNIANIE NOWEJ DRAMATURGII I MUZYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻYEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności100 000,00
PoznańFundacja MALTAMalta Festival Poznan 2014Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal/przegląd/konkurs1 000 000,00
PoznańStowarzyszenie na Rzecz Promocji Uzdolnień Muzycznych "DisCe"V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Q'arto Mondi" Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal/przegląd/konkurs73 000,00
PoznańCentrum Sztuki Dziecka w Poznaniu32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!Wydarzenia artystyczneFilmfestiwal/przegląd/konkurs100 000,00
PoznańFundacja Arte dei SuonatoriFestiwal "Muzyka dawna - persona grata" (edycja w 2014 r.)Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal/przegląd/konkurs175 000,00
RokietnicaFundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności SpołecznejBiblioteka - dodaj do ulubionychPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne22 000,00
PoznańStowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera"Biblio-feelPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne24 000,00
PoznańGo Ahead Spółka z o.o. S.K.A.Jarocin Festiwal 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs150 000,00
PoznańStowarzyszenie Czasu KulturyWydawanie i promocja Czasu Kultury i wersji online e.CzasKultury.plPromocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej106 400,00


7 489 275,00