Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
SzczecinDom Kultury "13 Muz"wydanie i promocja książki pt. "Notatnik i modlitewnik drogowy" Henryka WańkaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej2 000,00
SzczecinFundacja Literatury imienia Henryka Berezywydanie i promocja książki pt. "Bruliony Starej Ziemi" Andrzeja TurczyńskiegoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej2 000,00
SzczecinZespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w SzczecinieVI Zachodniopomorski Festiwal KlarnetowyEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych40 000,00
SzczecinekSzkoła Muzyczna I i II st im. Oskara Kolberga w SzczecinkuMiędzynarodowe Warsztaty Instrumentów DętychEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych50 000,00
SzczecinTeatr Lalek "Pleciuga"Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKTWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs300 000,00
SzczecinDom Kultury "Klub Skolwin"Zakup infrastruktury scenicznej na potrzeby animacji i edukacji kulturalnej Domu Kultury "Klub Skolwin"Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej20 000,00
SzczecinOngrys Leszek KaczanowskiWydanie i promocja książki Zbigniewa Lengrena "Profesor Filutek" (tytuł roboczy)Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej34 400,00
SzczecinZespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w SzczecinieZakup instrumentów związany z realizacją pilotażu w Zespole Szkół Muzycznych.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego90 000,00
MiędzyzdrojeMiędzynarodowy Dom KulturyZakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, kurtyny scenicznej oraz zakup wyciemnienia sali teatralnej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
SzczecinUniwersytet SzczecińskiOsady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiegoDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychnieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt30 000,00
Koszalin Centrum Kultury 105 w KoszalinieAdaptacja i modernizacja pomieszczeń CK105 przeznaczonych do prowadzenia edukacji kulturalnej i działalności animacyjnejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
ŚwinoujściePaństwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w ŚwinoujściuZakup instrumentów z uwzględnieniem zmian w szkolnictwie artystycznym.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego45 000,00
SzczecinMiejska Biblioteka Publiczna w SzczecinieSalon Literacki AlefPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych15 000,00
SzczecinDom Kultury "13 Muz"wydanie i promocja książki pt. "Cię-mność" Bogusława KiercaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
SzczecinDom Kultury "13 Muz"wydanie i promocja książki pt. "Amor fati" Kazimierza BrakonieckiegoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
SzczecinDom Kultury "13 Muz"wydanie i promocja książki pt. "2014. Antologia współczesnych polskich opowiadań"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej24 000,00
SzczecinOśrodek Teatralny KanaXV Międzynarodowy Festiwal "Spoiwa Kultury"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
SzczecinMuzeum Narodowe w SzczecinieArcheologia Zamku Książąt PomorskichDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków39 000,00
SzczecinMiejski Ośrodek KulturyZakup sprzętu nagłośnieniowego dla jedynej instytucji kultury funkcjonującej na terenie prawobrzeża SzczecinaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej40 000,00
SzczecinKsiążnica Pomorska im St. Staszica w SzczecinieII Festiwal Książki Słuchanej - "Odkrywcy wyobraźni"Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie200 000,00
SzczecinMuzeum Narodowe w SzczecinieRozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie (MSW O/MNS)KolekcjeRegionalne kolekcje sztuki współczesnejzakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych150 000,00
SzczecinStowarzyszenie OFFicynaStary cyfrowy Szczecin #5 Dziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich25 000,00
PełczyceMiejsko- Gminny Ośrodek Kultury w PełczycachWyposażenie świetlic wiejskich oraz domu kultury w Gminie PełczyceRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej20 000,00
SzczecinDom Kultury SłowianinKrok dalej - zakup wyposażania sceny dla DK SłowianinRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
SzczecinDom Kultury "13 Muz"zakup wyposażenia na potrzeby Szczecińskiego Centrum Rozwoju Artystycznego Dziecka Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej30 000,00
SzczecinekSzkoła Muzyczna I i II st im. Oskara Kolberga w SzczecinkuNowoczesna szkołaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego35 000,00
SzczecinFundacja Literatury imienia Henryka Berezywydanie i promocja książki pt. "Stan skupienia. Teksty o prozie" Janusza DrzewuckiegoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
SzczecinFundacja Literatury imienia Henryka Berezywydanie i promocja książki pt. "Niższe studia" Macieja CisłyPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
SzczecinFundacja Literatury imienia Henryka Berezywydanie i promocja książki pt. "Motyl Wisławy. I inne podróże" Krzysztofa LisowskiegoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej16 000,00
Stargard SzczecińskiPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie SzczecińskimWyposażenie szkoły muzycznej - zakup instrumentówRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego39 500,00
SzczecinDom Kultury "13 Muz"10. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 2014/ XtremeWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem100 000,00
SzczecinFilharmonia im. Mieczysława Karłowicza w SzczecinieEXPOSURE - zamówienie i prawykonanie multimedialnej kompozycji Radzimira Dębskiego o charakterze edukacyjnymKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji20 000,00
SzczecinFilharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie5 PIEŚNI O TĘSKNOCIE - nowa kompozycja na inaugurację działalności Filharmonii szczecińskiej w nowej siedzibieKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne15 000,00
SzczecinOpera na Zamku w SzczecinieZamówienie i prapremiera baletu "Alicja w Krainie Czarów" Przemysława Zycha w choreografii Jacka TyskiegoKolekcjeZamówienia kompozytorskiepełnowymiarowe i kameralne dzieła sceniczne19 700,00
SzczecinPomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów AcademiaMiędzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum 2014 Muzyka naszych czasów - Wojciech Kilar Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs250 000,00


2 199 600,00