Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Sport

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, powstał w 1956 roku aby gromadzić środki na finansowanie remontów i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych.

Obecnie spółka realizuje zadanie wsparcia polskiego sportu na kilku poziomach: przekazuje środki z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych; wspiera wybrane organizacje, kluby i wydarzenia sportowe ze środków własnych; prowadzi działania mające na celu wyszukiwanie i szkolenie sportowych talentów.

Totalizator Sportowy jest jedynym podmiotem na polskim rynku, którego działalność wiąże się z koniecznością odprowadzania pieniędzy na fundusze celowe. Dopłaty do gier liczbowych i loterii trafiają na cztery fundusze celowe, w tym Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (75% wpływów). Dysponuje nim Ministerstwo Sportu i Turystyki, które w ten sposób dofinansowuje projekty sportowe samorządów lokalnych, a także realizuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Od 2000 do 2015 r. na rachunek Funduszu trafiło prawie 8,5 miliarda złotych. Dzięki środkom z dopłat Ministerstwo Sportu i Turystyki mogło stworzyć program rozwoju infrastruktury sportowej.

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim
Niezależnieod dopłat przekazywanych na polski sport za pośrednictwem Funduszu RozwojuKultury Fizycznej, Totalizator Sportowy wspiera samodzielnie szczególnie ważnedla polskich kibiców oraz polskiego sportu organizacje, kluby i wydarzeniasportowe. Do najważniejszych z tych działań należy wieloletnia współpraca z PolskimKomitetem Olimpijskim.

SponsoringPolskiej Reprezentacji Olimpijskiej trwa od 1994 roku i jest planowany nakolejne lata. Spółka wspierała polskich olimpijczyków na IgrzyskachOlimpijskich w Lillehammer (1994), w Atlancie (1996), w SaltLake City (2002), w Atenach (2004), w Pekinie (2008), Vancouver(2010) i Londynie (2012), a także w Soczi (2014), podczaspierwszych Igrzysk Europejskich Baku 2015 i w Rio de Janeiro (2016).

Pozostałe działania na rzecz sportu

Do najważniejszych przykładów należy prowadzona od 1993 roku współpracaz Regionalnym Towarzystwem Wioślarskim LOTTO Bydgostia.

W maju 2013 roku powstał projekt Totalizatora Sportowego - Szkoła Mistrzów LOTTO,który tworzyły trzy duety Mistrz-Uczeń. W 2014 roku spółka zainaugurowałakolejny projekt sportowy - LOTTO Extreme, tym razem związany ze sportamiekstremalnymi.


sport

W 1992 r. przyjęto nowąustawę o grach losowych i zakładach wzajemnych. W 1994 r.ustawodawca nałożył na Totalizator Sportowy obowiązkową dopłatę do stawek gierliczbowych w wysokości 20%, a w 2003 r. znowelizowana ustawa o grachi zakładach wzajemnych zwiększyła procent dopłat do 25 i nałożyła naspółkę obowiązek przekazywania środków nie tylko na budowę infrastrukturysportowej, sport dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych, ale także nawspieranie kultury narodowej. Z kolei zgodnie z ustawą o grachhazardowych z 19 listopada 2009 roku jesteśmy zobligowani do przekazywaniaśrodków z dopłat także na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 1kwietnia 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o grach hazardowych. Utworzonoczwarty fundusz celowy – Fundusz Wspierania Rozwoju SpołeczeństwaObywatelskiego. Podział pieniędzy z dopłat wygląda następująco: FunduszRozwoju Kultury Fizycznej - 75% wpływów, Fundusz Promocji Kultury - 20%,Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 4% oraz FunduszRozwiązywania Problemów Hazardowych -1%.

Mapa Polski z podziałem na województwa, wybierz województwo aby poznać szczegóły dolnoslaskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie lodzkie malopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie slaskie swietokrzyskie warminsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij na mapie województwo,
aby poznać szczegóły