Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Już od ponad 60 lat Totalizator Sportowy realizuje zadania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Są one ukierunkowane na szerokie i wielopłaszczyznowe wsparcie sportu oraz kultury.

Spółka jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw państwowych, które zaangażowały się w politykę odpowiedzialności społecznej. Działania te w sposób przemyślany i skoordynowany realizowane są zarówno lokalnie, jak i centralnie.

Obok znaczącego wsparcia finansowego sportu i kultury, organizacja angażuje się w aktywną działalność prospołeczną. W tym celu została powołana Fundacja LOTTO Milion Marzeń.

Dopłaty ogółem

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dopłaty do sportu

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dopłaty do kultury

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dopłaty do leczenia uzależnień od hazardu

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

*Wizualizacja wielkości  kwot dopłat w 2016 roku na podstawie przekazanych kwot na fundusze celowe w roku 2015