Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Już od ponad 60 lat Totalizator Sportowy realizuje zadania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Są one ukierunkowane na szerokie i wielopłaszczyznowe wsparcie sportu oraz kultury.

Spółka jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw państwowych, które zaangażowały się w politykę odpowiedzialności społecznej. Działania te w sposób przemyślany i skoordynowany realizowane są zarówno lokalnie, jak i centralnie.

Obok znaczącego wsparcia finansowego sportu i kultury, organizacja angażuje się w aktywną działalność prospołeczną. W tym celu została powołana Fundacja LOTTO.


Właściciel marki LOTTO jest jedynym podmiotem na polskim rynku, którego działalność wiąże się z koniecznością odprowadzania pieniędzy na powołane w tym celu fundusze celowe. Dopłata nakładana jest na każdy zakład gier liczbowych i na każdą loterię.

Tylko w latach 1994-2016 spółka przekazała na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 10,6 mld zł, 1,9 mld zł na Fundusz Promocji Kultury, a ponad 160 mln zł trafiło na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Od 1 kwietnia 2017 Totalizator Sportowy zobligowany jest także do przekazywania 4% wpływów z dopłat na Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sportkulturaobywatelskiehazard